Tivat Music Festival
2024

16. Jul 2024, 21h

Partneri koncerta:

Mare Nostrum
Planetarium Don Krsta Ivanovića

Đulija Bolkato, sopran
Andrea de Karlo, dirigent
ANSAMBL MARE NOSTRUM
Simone Piri, violina I
Karla Alehandra Bokaz Munjoz, violina II
Segetini Serena, viola da gamba
Tomas Kiđoni, violončelo
Mateuči Amleto, kontrabas
Đulio Falcone, teorba
Huan Hoze Fransione, arhilauta
Lučija Adelaide di Nikola, čembalo i orgulje


PROGRAM


Alesandro Stradela (1643–1682)
Simfonija za operu Snaga očinske ljubavi
Notte amica dei riposi, arija Antioka iz opere Snaga očinske ljubavi


Frančesko Kavali (1602–1676)
Simfonija za prolog opere Jason


Alesandro Stradela
Iz opere Jason, Frančeska Kvalija
Balletto d’amorini, Sarabanda, Presto


Pjetro Andrea Cijani (1616–1684)
Tormentosi pensieri, rečitativ i arija Andromake iz opere Kirka (libreto: Kristo Ivanović)


Đovani Legrenci (1626–1960)
Trio sonata, op. 4, br. 1, La Brembata


Pjetro Andrea Cijani
Simfonija za prolog opere Ratnička ljubav
Simfonija za promenu scene opere Ratnička ljubav
Care Loggie, arija Doriklene, iz opere Ratnička ljubav (libreto: Kristo Ivanović)


Alesandro Stradela
Iz opere Šetač, Jakopa Melanija
Baleti za prvi čin, Ballo di Satiri, Ballo di Diavoli
Ed io, che farò?, arija Zefira iz serenade Kirka


Pjetro Andrea Cijani
Oh, d’influssi maligni, arija Andromake iz opere Kirka (libreto: Kristo Ivanović)


Infelice mio cor, arija Olimpije iz opere Ratnička ljubav (libreto: Kristo Ivanović)


Alesandro Stradela
Simfonija za operu Takmičenja junačke ljubavi

Umjetnici

Mare nostrum osnovao je Andrea de Karlo, 2005. godine, kao ansambl viola. Ubrzo, ansambl se okrenuo raznovrsnijem instrumentarijumu, i danas repertoar prvenstveno bazira na baroknoj muzici rimskih kompozitora, s posebnim akcentom na vokalnu muziku Alesandra Stradele (1639–1682). De Karlovo originalno istraživanje o odnosima ekspresivnosti, senzibiliteta i prirode zvuka pruža novo viđenje estetike vokalne i instrumentalne muzike 17. vijeka. U brojna izdanja ansambla ubrajaju se: Orgelbüchlein, s djelima Johana Sebastijana Baha, Le Concert des Violes, Coup de cour, iz 2010, Nueva España iz 2012. itd. Pod dirigentskim vođstvom Andree de Karla, ansambl je objavio zbirku kompakt-diskova s djelima Alesandra Stradele u okviru projekta za Izdavačku kuću Arkana. Na kompakt-diskovima snimljeni su svjetska premijera serenade La forza delle stelle, oratorijum S. Giovanni Crisostomo – kao prvo izdanje u svijetu, 2014, svjetska premijera oratorijuma S. Editta, vergine e monaca, regina d’Inghiliterra, 2016, oratorijum S. Pelagia, 2017, opera La Doriclea, 2018, komična opera Il Trespolo tutore, 2020, kao i nedavno otkrivena opera Amare e Fingere, 2022. godine.

Andrea de Karlo, vodeći stručnjak za kompozicije Alesandra Stradele, uporedo sa studijama kontrabasa diplomirao je fiziku na Univerzitetu La Sapienza u Rimu. Bio je glavni kontrabasista u orkestru Teatra Masimo u Palermu, Regionalnom orkestru Toskane i Regionalnom orkestru Lacija. Njegov susret s violom da gamba bio je slučajan, ali presudan za dalju karijeru. Kao violista, nastupao je s vodećim ansamblima za ranu muziku kao što su Elyma (Gabrijel Garido), ansambl viole Labyrinto (Paolo Pandolfo), Concerto Italiano (Rinaldo Alesandrini), La grande Ecurie et la Chambre du Roi (Žan Klod Malgoar). Dirigovao je Filharmonijskim orkestrom Arturo Toskanini iz Parme. Sa Teatrom Karlo Feliče iz Đenove sarađuje od 2020. godine, a koncertnu sezonu otvorio je 2020/2021, dirigujući Stradelinu operu Il Trespolo tutore. Uslijedilo je dirigovanje Stradelinog oratorijuma S. G. Battista i izvođenje s ansamblom Mare nostrum i orkestrom pomenutog pozorišta. Dirgovao je Kamernim ansamblom Milanske skale 2022. godine na koncertu posvećenom vokalnoj i instrumentalnoj muzici Alesandra Stradele. Dobitnik je prestižne njemačke nagrade za muzička izdanja – Preis der Deutschen Schallplatten Kritik.

Praktične informacije

Vrijeme koncerta

21h

Lokacija

Ostrvo Gospe od Milosti

Ulaznice

Ulaznice su dostupne na www.gigstix.me i na izabranim lokacijama Tobacco S Press širom Crne Gore.

Ulaznica podrazumijeva prevoz brodom Katica sa Pina do Otoka Gospe od milosti (polazak u 20.30 h) i nazad. Pristup ostrvu nije moguć sopstvenim plovilom.

Tivat Music Festival

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.