Koncert za bebe: BABYARTIĆ

Tivat Music Festival
2024

8 avgust, 20h

Partneri koncerta:

Koncert za bebe: BABYARTIĆ

Umjetničko udruženje ARTYSH:LAB
Bojana Dadić, violina
Emilija Petković, klavir
Neda Aleksić, klavir

Artists

Umjetničko udruženje Artysh:Lab bavi se kreiranjem interaktivnih koncerata i muzičkih radionica za bebe i djecu od perinatalnog perioda do dvanaeste godine. U dosadašnjem radu izvedeno je više od 500 interaktivnih koncerata, sprovedena su četiri naučna istraživanja i realizovani različiti projekti u Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine i razvojnom vrtiću Venčić. Naučno-umjetnički razvojni centar Muzikuj (se) pokretom namijenjen odraslima (stručnjacima, roditeljima djece ranog uzrasta i hobistima) i naučno-istraživačkoj djelatnosti oformljen je 2023. godine. Rezultati istraživanja organizacije, predstavljeni na domaćim i međunarodnim konferencijama u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Velikoj Britaniji, pokazali su da djeca reaguju na programe i u njima uživaju, da se kroz muziku i pokret može uticati na psihomotorni razvoj u najranijem uzrastu. Organizacija sprovodi edukacije budućih stručnjaka iz oblasti ranog razvoja za primjenu muzičkih aktivnosti u svom radu, kreira programe za djecu tipičnog razvoja i za djecu s teškoćama senzorne integracije, radi na razvoju nove publike u muzičkoj umjetnosti i širi ideju o značaju nastupanja za najmlađe.

Bojana Dadić, violin, graduated under Professor Dejan Mihailović from the Academy of Arts in Novi Sad. During her studies, she participated in major concert projects and the international festival in Bulgaria and served as a member of the KotorArt Festival Orchestra. As a student, she was also a scholarship recipient of the Fund for Young Talents of the Republic of Serbia. Bojana Dadić has performed in numerous chamber ensembles, and in 2010, was awarded the title of Laureate at the International String Competition in Serbia, with a piano quintet. Bojana Dadić has been involved in pedagogy for ten years and has experience in individual work as well as group teaching with children of all ages. Since 2015 She has been a member of the ARYSH:LAB Artistic Association. As a performer, Bojana Dadić has appeared in numerous concerts for infants and young children in Belgrade, Kragujevac, Šabac, Loznica, Kraljevo, and Novi Sad. She is a member of the Pandora String Quartet, with which she has been performing since 2015. In order to introduce classical instruments to a wider audience, Bojana Dadić performs well-known arrangements of pop, rock, and house music hits with the Quartet. In collaboration with Artz, she has performed in Bosnia and Herzegovina, and in collaboration with ESYO in Italy at film festivals in Turin and Bologna. Bojana Dadić is employed as a violin teacher at the Kosta Manojlović Music School in Zemun.


Bojana Dadić, violinistkinja, diplomirala je u klasi prof. Dejana Mihailovića, na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Tokom studija učestvovala je u velikim koncertnim projektima i bila članica Festivalskog orkestra KotorArta i međunarodnog festivala u Bugarskoj. Nastupala je u brojnim kamernim sastavima, a 2010. godine s klavirskim kvintetom postala je laureat na Međunarodnom takmičenju gudača u Srbiji. Kao studentkinja, bila je stipendista Fonda za mlade talente Republike Srbije. Pedagogijom se bavi deset godina i ima iskustvo u individualnom radu, kao i u grupnoj nastavi s djecom svih uzrasta. Članica je Umjetničkog udruženja ARTYSH:LAB od 2015. godine. Kao izvođačica, nastupila je na velikom broju koncerata za bebe i djecu u Beogradu, Kragujevcu, Šapcu, Loznici, Kraljevu i Novom Sadu. Članica je gudačkog kvarteta Pandora s kojim nastupa od 2015. godine. U cilju približavanja klasičnih instrumenata široj publici, s kvartetom izvodi poznate obrade hitova pop, rok i haus muzike. U saradnji s produkcijom Artz nastupala je u BiH, a u saradnji sa ESYO u Italiji na filmskim festivalima u Torinu i Bolonji. Zaposlena je kao nastavnica violine u Muzičkoj školi Kosta Manojlović u Zemunu.

Emilija Petković, pijanistkinja, osnovno muzičko obrazovanje stekla je u Muzičkoj školi Dr Vojislav Vučković u Čačku, u klasama prof. Natalije Radovanović i prof. Magdalene Popović. Školovanje je nastavila u Srednjoj muzičkoj školi Kosta Manojlović u Zemunu, u klasi prof. Zlate Maleš. Osnovne, master i specijalističke studije završila je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, u klasi red. profesora Ninoslava Živkovića. U toku školovanja učestvovala je na brojnim domaćim i međunarodnim takmičenjima na kojima je osvajala mnoge nagrade. Nastupala je na koncertima u Beogradu: u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine, Galeriji Kolarčeve zadužbine, Sali Beogradske filharmonije, Etnografskom muzeju, Velikoj sali Studentskog kulturnog centra, Galeriji Artget, Dečjem kulturnom centru, Ustanovi kulture Parobrod. Usavršavala se na majstorskim kursevima istaknutih pedagoga i izvođača kao što su: Sijavuš Gadžijev, Konstantin Bogino, Lidija Bizjak, Simon Ada-Rejs, Ninoslav Živković, Marija Đukić, Aleksandar Madžar, Mihael Ude, Žak Ruvije. Zaposlena je kao nastavnica klavira u Muzičkoj školi Kosta Manojlović u Zemunu. Redovno nastupa na koncertima za djecu u okviru udruženja Artysh:lab.

Praktične informacije

Vrijeme

20h

Lokacija

Dječiji park, Trg Dara Petkovića

Tivat Music Festival

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.