AUTORSKO VEČE: IVAN MAROVIĆ

Tivat Music Festival
2024

26. Jul 2024, 21h

Partneri koncerta:

AUTORSKO VEČE: IVAN MAROVIĆ

Marija Mitrović, klavijature
Luna Kostadinović, violina
Tin Džaferović, kontrabas
Blažo Tatar, bubnjevi
Ivan Marović, gitara
Moderator: Boris Marković, muzikolog

PROGRAM

Ivan Marović

Misfortune Teller

Slipstream

Moonbow

Evil Summer

Waltz for three

Steampunk Robot Overlords

Mezzanine

Dead Flamingos

I dreamt that I had done it

I awoke to find it true

Valeriana

Umjetnici

Ivan Marović, kompozitor, završio je nižu i srednju muzičku školu u ŠOSMO Vida Matjan u Kotoru. Kao osnovca, zapazio ga je istaknuti jugoslovenski kompozitor Vojin Komadina, koji mu je postao mentor i dao prve lekcije iz komponovanja. Studije kompozicije i klavira upisao je na Muzičkoj akademiji Cetinje. Pohađao je majstorske kurseve u regionu i inostranstvu iz oblasti kompozicije, džez klavira i filmske muzike. Više puta je bio angažovan od strane Festivala KotorArt kao kompozitor djela za gudački orkestar ili duvački kvintet. S autorskim projektima i bendovima snimio je više albuma džez muzike i drugih žanrova. Pored autorskih kompozicija, u koje spadaju Iskra besamrtna, za gudački orkestar i naratora, Kotor 1979, za gudački orkestar, Karneval u magli, za duvački kvintet itd. Piše muziku za pozorište i film. Dobitnik je više nagrada za pozorišni i filmski angažman na domaćim i inostranim festivalima kao što su Nagrada za najbolju muziku za igrani film Sirin, Senada Šahmanovića, na Filmskom festivalu Otranto u Italiji, Nagrada za autora saradnika za muziku iz predstave Medeja, Slobodana Milatovića i za autora saradnika za muziku predstave Oro iz Bajke, Bonjo Lungova, na Bijenalu crnogorskog teatra.

Boris Marković, muzikolog i muzički kritičar, na Akademiji umetnosti Univerziteta u Novom Sadu diplomirao je opštu muzičku pedagogiju i muzikologiju, i potom upisao doktorske studije muzikologije. Bavio se arhivskim radom u Matici srpskoj radeći na bibliografiji napisa o muzici u srpskoj štampi 19. vijeka. Objavio je više naučnih radova. Autor je knjige Muzika na talasima (Akademija umetnosti/Asocijacija gitarista Vojvodine, 2016), kao i oficijelnih udžbenika za muzičku kulturu za sedmi i osmi razred osnovne škole (Eduka, Beograd), urednik je programskih kataloga za festivale SOMUS, KotorArt, WBA, kao i drugih izdanja (festivalski bilteni, kompakt-diskovi, časopisi). Objavio je više od 500 muzičkih kritika i više od 400 intervjua u novosadskom Dnevniku, beogradskoj Politici i nedeljniku Radar, podgoričkim listovima Pobjeda i Vijesti. Od 2003. godine, bavi se radijskim novinarstvom, kao autor i urednik emisija umjetničke muzike na RTV Radio Novom Sadu, i muzički kritičar RTS Radio Beograda 2. Projektni je menadžer u oblasti muzičkog obrazovanja. Dobitnik je Povelje Radio Beograda 2, redovni je član Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS) i Međunarodne federacije novinara (IFJ).

Praktične informacije

Vrijeme koncerta

21h

Lokacija

Gornja Lastva

Tivat Music Festival

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.