Američki i italijanski umjetnici u gostima

Poseban doživljaj će predstavljati koncert 02. avgusta pod nazivom California Dreaming, u okviru kog će se u Porto Montenegru predstaviti muzika od baroka do roka, te promovisati orkestar sastavljen od crnogorskih i američkih muzičara pod dirigentskom palicom međunarodno afirmisanog dirigenta Nira Kabaretija (Nir Kabaretti) sa violinistom Žilom Apapom (Gilles Apap), autentičnom zvijezdom muzičke svjetske scene. Apap je nekadašnji proteže neponovljivog Jehudi Menjuhina (Yehudi Menuhin), koji je za njega rekao da je “istinski violinista 21. vijeka”.

Još jedan program, koji predstavlja poseban kuriozitet i jedan od vrhunaca prvog TMF-a, biće održan na ostrvu Gospe od Milosti 16. jula. U Crnoj Gori će se premijerno koncertno izvesti dijelovi opera La Circe i Coriolano, za koje je libreto napisao don Krsto Ivanović. Rođeni Budvanin, kanonik Crkve sv. Marka u Veneciji, tokom 17. vijeka bio je libretista za opere koje su pored Venecije izvođene i u Beču i Pjaćenci. Uz podršku Italijanske ambasade u Crnoj Gori i Italijanskog instituta za kulturu u Beogradu, sa svjetski afirmisanim rimskim ansamblom Mare Nostrum (latinski – Naše More tj. Mediteran) i spomenutim djelima našeg autora, kao stvaraoca nedovoljno poznatog crnogorskoj javnosti, program će skrenuti pažnju stručne, ali i šire javnosti kako na samog don Ivanovića, umjetnike i Festival, tako i na novu poziciju Tivta na muzičkoj mapi Crne Gore i regiona.